Afvalverwerking

In samenwerking met u komen wij tot de meest effectieve en efficiente oplossing met betrekking tot de verwerking van de verschillende afvalstromen in uw bedrijf.

We worden ons steeds meer bewust van duurzaamheid en realiseren ons dat de aarde en haar grondstoffen niet onuitputtelijk zijn. MVO is tegenwoordig de norm, afval wordt zo veel mogelijk gerecycled en we proberen met zijn allen de CO²-uitstoot zo goed als het kan te reduceren.

Accommodation Management biedt advies over en verzorgt de inkoop van een duurzaam afvalmanagement. In samenwerking met u komen wij tot de meest effectieve en efficiënte oplossing met betrekking tot de verwerking van de verschillende afvalstromen in uw bedrijf. Wij maken onderscheid in de volgende typen afval:

  • Papier/karton
  • GFT
  • Chemisch
  • Rest- en/of bedrijfsafval