MVO

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en werken op basis van het 3P's principe: People, Planet en Profit.

Op het gebied van duurzamer huisvesten is nog flink wat vooruitgang te boeken. Dit gegeven nemen wij altijd mee in onze adviezen met betrekking tot gebouwbeheer. Het meeste profijt is te behalen als er integraal gekeken wordt naar álle aspecten van huisvesten: het gebruik, energie, onderhoud en de levensduur.

  • Het gebruik van gebouwen wordt verbeterd wanneer er beter en efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte ofwel de vierkante meter (Nieuwe Werken)
  • De exploitatielasten van gebouwen worden lager wanneer er slimmer en bewuster wordt omgegaan met verbruik van energie en grondstoffen
  • De levensduur van gebouwen wordt langer wanneer er slimmer wordt omgegaan met duurzame systemen en materialen en het onderhoud beter doordacht plaatsvindt.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en werken op basis van het 3P’s-Principe: People, Planet en Profit. Onze advisering en ondersteuning, alsmede inkoopkeuze, is altijd gebaseerd op een zo duurzaam mogelijk beleid met deze 3 P’s als leidraad.