Werkwijze

Door nauwe samenwerking met partners kunnen wij over alle zaken die bij huisvesting komen kijken professioneel onderbouwde adviezen uitbrengen.

Accommodation Management heeft jarenlange ervaring in huisvestingsbeheer. Door nauwe samenwerking met partners kunnen wij over alle zaken die bij huisvesting komen kijken professioneel onderbouwde adviezen uitbrengen. Wij opereren altijd vanuit vier belangrijke kernwaarden:

  • Ondernemend
  • Onafhankelijk
  • Professioneel
  • Mensgericht

Organisaties kunnen bij ons terecht voor advisering, ondersteuning en inkoop. Wij willen steeds de best passende oplossing voor onze opdrachtgevers realiseren: een die recht doet aan de visie, doelstellingen en uitgangspunten van die opdrachtgever op dat moment. Accommodation Management kan u advisering bieden in het gehele proces rondom huisvesten, van ontwerp tot realisatie en het gebruik erna.

Naast advisering bieden wij ook ondersteuning en inkoop. Dus ook na de advisering kan Accommodation Management u nog blijven begeleiden.