Copyright

De inhoud van deze mail, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Accommodation Management. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Accommodation Management is het niet toegestaan de inhoud van deze mail of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van onze mails en de daarin opgenomen gegevens, kan Accommodation Management niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Accommodation Management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van deze mail.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar andere partijen of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Accommodation Management geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende verwijzingen en/of links en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren hiervan.